Hotline: 1900.636.028

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Lisocon bao gồm: “TÂM- TÍN- TÔN –TRÍ – TÂN
container liên sơn
  • TÂM – Là tâm thái, Lisocon xác định từ tư duy cho đến hành động hướng đến chân , thiện , mỹ.                                                                                                                                      
  • TÍN – Là uy tín, niềm tin, Lisocon xác định uy tín, niềm tin là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, là kim chỉ nam để xây dựng trường tồn doanh nghiệp .                                                                                                                                                                                                
  • TÔN – Là tôn trọng, Lisocon tôn trọng cá nhân , tập thể, xã hội kế thừa giá trị quá khứ xây dựng hiện tại để phát triển bền vững mai sau .                                                                                                                                                                                                                    
  • TRÍ –  Là trí tuệ Lisocon quý trọng tài năng cá nhân và tập thể, kiến tạo cùng nhau  phát triển.                                                                                                                                                 
  • TÂN – Là tân tiến Lisocon luôn không ngừng cải tiến, sáng tạo, đổi mới để tìm ra giải pháp giá trị đến cuộc sống.
KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FEET CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FEET CÁC LOẠI
Kích thước cont 40 thường gấp đôi kích thước cont 20 feet, nhờ đó vận chuyển bằng container 40 feet sẽ ...
Kích thước container 20 feet các loại
Bài viết này chúng tôi sẽ cũng cấp kích thước cont 20 bao gồm chiều cao, chiều dài, chiều rộng và các thống ...
Cho thuê container các loại trên toàn quốc
Chúng tôi cho thuê container văn phòng, container kho chất lượng tốt, giả cả cạnh tranh tại Hà Nội và tất cả các tỉnh thành ...
đối tác và khách hàng
Samsung
cotec
24/7
Sumi
Unicons
kinh do
Yuntech
Vinata
Toyo construction
LG
Hoa Binh
Viet Phap